Wodociągi Rewal Sp. z o.o.

ul. Poznańska 31
72-346 Pobierowo

tel. 0913864172
tel. 0913864766
fax 0913864172

tel. alarmowy 693 433 313

NIP 857-188-88-91

REGON 320629581
KRS 0000328462
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 19 599 350 PLN

nr konta: 75 9376 0001 0010 5486 2002 0002