Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie : „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie.”- DT/1/ZP/2015.

Dokument informujący o wybraniu najkorzystniejszej oferty do pobrania TUTAJ.