2014r.

Zarządzenie Nr 20/Z/2014

ZARZĄDZENIE

NR 20/Z/2014 z dnia 22.12.2014 r.

PREZESA ZARZĄDU

Wodociągi Rewal Sp. z o.o.

w sprawie wprowadzenia – ogłoszenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2015 (więcej…)

Autor: Administrator, temu