2012r.

Nowe Taryfy – 2013

ZARZĄDZENIE

NR 21/Z/2012 z dnia 03.12.2012 r.

PREZESA ZARZĄDU

Wodociągi Rewal Sp. z o.o.

w sprawie wprowadzenia - ogłoszenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2013 (więcej…)

Autor: Administrator, temu
2012r.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE

NR 17/Z/2012 z dnia 05.09.2012 r.

PREZESA ZARZĄDU

firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o.

w sprawie realizacji Uchwały Rady Gminy Rewal Nr XX/157/12, z dnia 27 marca 2012 r. (więcej…)

Autor: Administrator, temu