2017r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa worków kolorowych – zielonych, żółtych, niebieskich, brązowych i czarnych z nadrukiem do zbiórki odpadów komunalnych”. Treść ogłoszenia dostępna jest TUTAJ.

Autor: Administrator, temu