2013r.

Unieważnienie przetargu DT/6/ZSP/2013

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

W imieniu Zamawiającego, firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie informuję, że w dniu 22 listopada 2013 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego w trybie przetargu pisemnego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 uPzp  na: "Opracowanie koncepcji programowej zaopatrzenia w wodę gminy Rewal" (więcej…)

Autor: Administrator, temu
2013r.

Pytania i odpowiedzi część 2 – DT/6/ZSP/2013

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu pisemnego na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień w firmie Wodociągi Rewal Sp. z o.o. z siedzibą w Pobierowie którego przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie koncepcji programowej zaopatrzenia w wodę gminy Rewal” (więcej…)

Autor: Administrator, temu
2013r.

ZMIANA Przetarg – DT/6/ZSP/2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWGO ORAZ PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WPROWADZONYCH ZMIAN   Wodociągi Rewal Sp. z o.o., ul.Poznańska 31, 72-346 Pobierowo tel./fax. 91 38 64 172, e-mail zwik-pobierowo@post.pl Informują o zamieszczeniu w dniu 15-10-2013, na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 419118-2013 ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówienie sektorowe o numerze 356120-2013. (więcej…)

Autor: Administrator, temu
2013r.

Pytania i odpowiedzi – DT/6/ZSP/2013

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu pisemnego na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień w firmie Wodociągi Rewal Sp. z o.o. z siedzibą w Pobierowie którego przedmiotem zamówienia jest: "Opracowanie koncepcji programowej zaopatrzenia w wodę gminy Rewal" (więcej…)

Autor: Administrator, temu
2013r.

Przetarg – DT/6/ZSP/2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE SEKTOROWE Wodociągi Rewal Sp. z o.o., ul.Poznańska 31, 72-346 Pobierowo tel./fax. 91 38 64 172, e-mail zwik-pobierowo@post.pl Informują o zamieszczeniu na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 356120-2013 ogłoszenia o zamówienie sektorowe. 1. Przedmiotem zamówienia jest: "Opracowanie koncepcji programowej zaopatrzenia w wodę gminy Rewal" (więcej…)

Autor: Administrator, temu
2013r.

Przetarg – DT/5/ZP/2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Wodociągi Rewal Sp. z o.o., ul.Poznańska 31, 72-346 Pobierowo tel./fax. 91 38 64 172, e-mail zwik-pobierowo@post.pl Informują o zamieszczeniu na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych  pod numerem 293252-2013 ogłoszenia o zamówienie publiczne. 1. Przedmiotem zamówienia jest: "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie"  Sprawa - DT/5/ZP/2013,  Numer ogłoszenia: 293252 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013 (więcej…)

Autor: Administrator, temu