2012r.

Przetarg Energia – pytania i odpowiedzi

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ ORAZ INFORMACJA O ZMIANACH Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu pisemnego na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień w firmie Wodociągi Rewal Sp. z o.o. z siedzibą w Pobierowie którego przedmiotem zamówienia jest: (więcej…)

Autor: Administrator, temu