Wodociągi Rewal Sp. z o.o. z siedzibą w Pobierowie  przy ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o.

Przetarg został umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod numerem : 568216-N-2018