Wodociągi Rewal Sp. z o.o. z siedzibą w Pobierowie  przy ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Dostawa worków kolorowych – zielonych, żółtych, niebieskich, brązowych i czarnych z nadrukiem do zbiórki odpadów komunalnych

Przetarg został umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod numerem : 542608-N-2018