Informacja na temat dofinansowania unijnego

Dziś 18 stycznia 2018 roku Spółka Wodociągi Rewal Sp. z o.o. otrzymała wspaniałą wiadomość o aktualizacji listy rankingowej (III aktualizacja) w konkursie nr POIiŚ.2.3/3/2016  w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w POIiŚ 2014-2020.

Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM

Zgłoszony przez Spółkę Wodociągi Rewal Sp. z o. o. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek na rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w Niechorzu otrzymał dofinansowanie unijne.

Projekt pod nazwą „modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rewal” obejmuje swoim zasięgiem następujące prace:

  1. Rozdział kanalizacji deszczowej na ul. Bursztynowej w Niechorzu poprzez budowę kanalizacji deszczowej i modernizację kanalizacji sanitarnej.
  2. Wymiana prasy na oczyszczalni ścieków i zamontowanie instalacji fotowoltaicznej
  3. Zakup i wdrożenie systemu zarządzania siecią wod – kan
  4. Zakup urządzenia do udrażniania systemów kanalizacyjnych.

Przypomnijmy historię-wcześniej Spółka dostała dofinansowanie na wykonanie projektu a teraz na jego realizację i pomimo że proces ten trwa od roku 2014 zakończył się sukcesem nie tylko dla mieszkańców Niechorza, którzy zyskają główny kolektor kanalizacji deszczowej i modernizację kolektora kanalizacji sanitarnej ale również dla mieszkańców miejscowości Rewal i Trzęsacz, gdzie kanalizacja sanitarna jest bardzo mocno obciążona ściekami deszczowymi i przy nawalnych deszczach wręcz przeciążona.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 14 397 839,23 zł w tym koszt niekwalifikowalny w postaci podatku VAT na poziomie 2 680 509,69 zł dofinasowanie jest na poziomie 7 474 215,46 zł.

 

                                                                                              Sylwia Brzęczkowska

Kategorie: Aktualności