Pytania i odpowiedzi w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie  przetragu nieograniczonego pn. : Projekt rozbudowy stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy Rewal.”

  • Pytania i odpowiedzi – treść dokumentu znajduje się TUTAJ
  • Wzór Umowy – Załącznik nr 4 znajduje się TUTAJ