Wodociągi Rewal Sp. z o.o. , ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo tel./fax. 91 38 64 172, email:zwik-pobierowo@post.pl , adres strony internetowej: www.wodociagirewal.pl

zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o zamówieniu sektorowym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 134 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznycho wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 414.000 euro