Wodociągi Rewal Sp. z o.o. , ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo tel./fax. 91 38 64 172, email:zwik-pobierowo@post.pl , adres strony internetowej: www.wodociagirewal.pl

zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa – w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu – fabrycznie nowych zamiatarek – 2 szt., rok produkcji 2017 lub 2018, bez wad prawnych.”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  do pobrania (format edytowalny) TUTAJ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania (oryginał w formacie pdf) dostępny jest TUTAJ

Przetarg został umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod numerem 636770-N-2017

Kategorie: Aktualności