Zarząd firmy Wodociągi Rewal Sp. z o. o. informuję, że dzień 02 stycznia 2018r. (wtorek)jest dniem wolnym od pracy dla pracowników firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie w zamian za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2018r ( sobota). Prawo do dnia wolnego za święto przypadające w sobotę wynika z art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998, Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Prezes Zarządu

Sylwia Brzęczkowska

Kategorie: Aktualności