Zarząd firmy

Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie

zaprasza na składanie ofert

na badanie sprawozdania finansowego

za 2017 rok w terminie do: 24.11.2017

 

na adres firmy:

Wodociągi Rewal Sp. z o.o.

ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo

 

lub drogą mailową:

zwik-pobierowo@post.pl

 

telefon kontaktowy: (091) 38 64 172