Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa worków kolorowych – zielonych, żółtych, niebieskich, brązowych i czarnych z nadrukiem do zbiórki odpadów komunalnych”.

Treść ogłoszenia dostępna jest TUTAJ.