Modyfikacja SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:”Dostawa worków kolorowych – zielonych, żółtych, niebieskich, brązowych i czarnych z nadrukiem do zbiórki odpadów komunalnych” –ogłoszenie o zamówieniu nr 368423-2016 z dnia 2016-12-16.

Dokument dostępny jest TUTAJ