Stanowisko:
Brygadzista
Dział Techniczny – Gospodarka Odpadami

Obowiązki:

 • nadzór nad pracami porządkowymi w podległym rejonie (ulice, plaże, posesje, PSZOK)
 • nadzór nad pracownikami wykonującymi ww. prace
 • nadzór i dbałość o sprzęt firmowy – śmieciarki, zamiatarki, busy i inne
 • realizacja ustalonego z kierownikiem planu pracy – właściwa realizacja prac
  w czasie, utrzymanie dyscypliny pracy
 • wsparcie kierownika i załogi w rozwiązywaniu bieżących problemów
 • dbałość o dokumentację w dziale
 • organizacja miejsc pracy, przygotowanie i prowadzenie prac zgodnie
  z przepisami i zasadami BHP
 • egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem
 • wykształcenie z zakresu zarządzania – mile widziane
 • dyspozycyjność
 • uczciwość

Oferujemy:

 • atrakcyjne i wypłacane terminowo wynagrodzenie
 • umowę na czas określony – do 31.12.2020 r.
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego

 

TERMIN SKŁADANIA PODAŃ DO 20.01.2017