Stanowisko łączone:
Brygadzista, Kierowca C
Dział Techniczny – Gospodarka Odpadami

 Obowiązki:

 • nadzór nad pracami porządkowymi w podległym rejonie (ulice, plaże, posesje, PSZOK)
 • nadzór nad pracownikami wykonującymi ww. prace
 • nadzór i dbałość o sprzęt firmowy – śmieciarki, zamiatarki, busy i inne
 • realizacja ustalonego z kierownikiem planu pracy – właściwa realizacja prac
  w czasie, utrzymanie dyscypliny pracy
 • wsparcie kierownika i załogi w rozwiązywaniu bieżących problemów
 • dbałość o dokumentację w dziale
 • transport odpadów komunalnych
 • organizacja miejsc pracy, przygotowanie i prowadzenie prac zgodnie
  z przepisami i zasadami BHP
 • egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

 Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem
 • ważne min. 1 rok prawo jazdy kat. C
 • ważna min. 1 rok karta kierowcy do tachografu cyfrowego
 • ważne min. 1 rok świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające posiadanie uprawnień do przewozu rzeczy (aktualne orzeczenie psychologiczne i lekarskie)
 • doświadczenie w pracy jako kierowca C
 • prawo jazdy kat. E – mile widziane
 • dyspozycyjność
 • uczciwość

Ofertujemy:

 • atrakcyjne i wypłacane terminowo wynagrodzenie
 • umowę na czas określony – do 31.12.2020 r.
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego

TERMIN SKŁADANIA PODAŃ DO 20.01.2017