ZARZĄDZENIE

NR 12/Z/2016 z dnia 29.11.2016 r.

PREZESA ZARZĄDU

Wodociągi Rewal Sp. z o.o.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2017

§ 1

Wprowadza się w życie ogłoszenie w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres jednego roku –

od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 2

Integralną częścią zarządzenia jest rozdzielnik stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Nadzór nad przedmiotowym zarządzeniem sprawuję osobiście.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

.

Oryginalny dokument do pobrania jest TUTAJ

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/Z/2016 z dnia 29.11.2016 r.

Prezesa Zarządu firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie

  

OGŁOSZENIE

Firma Wodociągi Rewal Sp. z o. o. informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rewal nr XXXIX/196/16 z dnia 25.11.2016 r. przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres jednego roku – od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Oryginalny dokument do pobrania jest TUTAJ.