PRZETARG O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Wodociągi Rewal Sp. z o.o. , ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo tel./fax. 91 38 64 172, email: zwik-pobierowo@post.pl

Informują o ogłoszeniu przetargu o zamówienie publiczne.

1. Przedmiotem zamówienia jest:  ” Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wodociągi Rewal sp. z o. o. w Pobierowie”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  do pobrania – TUTAJ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  do pobrania (oryginał w formacie pdf) – TUTAJ

Przetarg został umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod numerem 87250-2016