Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny na : „Dostawa materiału roślinnego do nasadzeń na terenie gminy Rewal.” – Oznaczenie sprawy DTZ/1/ZP/2016.

  • Skan dokumentu dostępny jest TUTAJ