Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie:

„Dostawa materiału roślinnego do nasadzeń na terenie gminy Rewal.

Oznaczenie sprawy: DTZ/1/ZP/2016. Dokument do pobrania TUTAJ.