PRZETARG O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Wodociągi Rewal Sp. z o.o. , ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo tel./fax. 91 38 64 172, email: zwik-pobierowo@post.pl

Informują o ogłoszeniu przetargu o zamówienie publiczne.

1. Przedmiotem zamówienia jest:  „Dostawa materiału roślinnego do nasadzeń na terenie gm.Rewal – DT/1/ZP/2016
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  do pobrania – TUTAJ.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania (oryginał w formacie pdf) TUTAJ.

 

Przetarg został umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod numerem 49838-2016