Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: „Najem, bez limitu kilometrów, 4 samochodów specjalistycznych śmieciarek z pakietem ubezpieczeń OC/AC/NNW” – Oznaczenie sprawy : DT/3/ZP/2015

Dokument informujący o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania TUTAJ.