Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części B w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie : „Dostawa materiału roślinnego do nasadzeń na terenie gminy Rewal”

Dokument informujący o wybraniu najkorzystniejszej oferty do pobrania TUTAJ.