Zarząd firmy Wodociągi Rewal Sp. z o. o. w Pobierowie

zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok

 w terminie do: 14.11.2014 r.  na adres firmyWodociągi Rewal Sp. z o.o.,

ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo,

 lub drogą mailowązwik-pobierowo@post.pl

 telefon kontaktowy: (91) 38 64 172