OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Wodociągi Rewal Sp. z o.o., ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo
tel./fax. 91 38 64 172,e-mail zwik-pobierowo@post.pl
ogłaszają przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 414.000 euro

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: ” Budowa instalacji do zagospodarowania odsadów ściekowych oczyszczalni ścieków w Pobioerowie gminy Rewal” w ramach projektu ” Rozbudowa oczyszczalni oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal”

Specifikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami do pobrania ( format PDF) – TUTAJ

Specifikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami do pobrania ( format DOC) – TUTAJ

Załącznik numer 1 (wzór umowy) – TUTAJ