Pobierowo, dnia 25 lutego 2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W imieniu Zamawiającego, firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie informuję, że w dniu 25 lutego 2014 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego w trybie przetargu pisemnego o wartości szacunkowej poniżej progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę o nazwie: ” Zagospodarowanie, tj. załadunek, transport i odzysk R10 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Gminie Rewal w miejscowości Pobierowo przy ulicy Poznańskiej 31,” prowadzonego na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

 Wybrano Wykonawcę:

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

„KAMROL” Wincenty Rogacki

       Rataje ul. Kwiatowa 17

64-800 Chodzież

Cena wybranej oferty:

Wartość netto:    44,40 zł / 1 Mg

Wartość brutto:  47,95 zł / 1 Mg

Oferta otrzymała 100 pkt. w kryterium cena na 100 pkt. możliwych


                                                                                                          W imieniu Zamawiającego:

           Prezes Zarządu

     mgr inż. Sylwia Brzęczkowska

Skan zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się TUTAJ.