OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Wodociągi Rewal Sp. z o.o., ul.Poznańska 31, 72-346 Pobierowo tel./fax. 91 38 64 172, e-mail zwik-pobierowo@post.pl

Ogłaszają przetarg pisemny.

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zagospodarowanie, tj. załadunek, transport i odzysk R10 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Gminie Rewal, w miejscowości Pobierowo, przy ul. Poznańskiej 31″, Nr Sprawy: DT/4/ZSP/2014

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania TUTAJ.