Zarząd firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie
zaprasza do składania ofert na świadczenie usług informatycznych w okresie 01.02.14 r. -31.01.15 r. (w siedzibie firmy dwa razy w miesiącu po 8 godzin, w pozostałe dni dostęp zdalny i telefoniczny) w szczególności w zakresie:
serwisu technicznego sprzętu komputerowego (informatycznego) tj.
– przeglądy okresowe sprzętu komputerowego i oprogramowania pod kątem sprawności funkcjonowania podzespołów i programów, ich konfiguracji i współdziałania;
– usuwanie wykrytych uszkodzeń i awarii w trakcie bieżącego użytkowania sprzętu i oprogramowania;
– instalacja i konfiguracja nowego sprzętu, instalacja nowych wersji, nowego oprogramowania, poprawek, ulepszeń;
– kontrola mechanizmów archiwizacji baz danych;
– obsługa firmowych stron internetowych

w terminie do: 24.01.14 r.

na adres firmy:
Wodociągi Rewal Sp. z o.o.
ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo,

lub drogą mailową:
zwik-pobierowo@post.pl

telefon kontaktowy: (91) 38 64 172