Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

W imieniu Zamawiającego, firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie informuję, że w dniu 22 listopada 2013 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego w trybie przetargu pisemnego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 uPzp  na: „Opracowanie koncepcji programowej zaopatrzenia w wodę gminy Rewal” prowadzonego na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień sektorowych. Postępowanie unieważniono na podstawie § 36 ust. 3 w/w regulaminu – bez podania przyczyn.

W imieniu Zamawiającego:

Prezes Zarządu

mgr inż. Sylwia Brzęczkowska