OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Wodociągi Rewal Sp. z o.o.,
ul.Poznańska 31,
72-346 Pobierowo
tel./fax. 91 38 64 172,
e-mail zwik-pobierowo@post.pl

Informują o zamieszczeniu na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 356120-2013 ogłoszenia o zamówienie sektorowe.

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie koncepcji programowej zaopatrzenia w wodę gminy Rewal” Sprawa – DT/6/ZSP/2013, Numer ogłoszenia: 356120 – 2013; data zamieszczenia: 03.09.2013
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania TUTAJ.