OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Wodociągi Rewal Sp. z o.o., ul.Poznańska 31, 72-346 Pobierowo tel./fax. 91 38 64 172, e-mail zwik-pobierowo@post.pl

Informują o zamieszczeniu na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych  pod numerem 293252-2013

ogłoszenia o zamówienie publiczne.

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie”  Sprawa – DT/5/ZP/2013,  Numer ogłoszenia: 293252 – 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania TUTAJ.