Oznaczenie sprawy:DT/1/ZP/2013

WYNIKI – PRZETARG DT/1/ZP/2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1) Prawa zamówień publicznych zamawiający w imieniu firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie informuję, że w dniu 18 czerwca 2013 r. w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie : „Zakup i dostawa fabrycznie nowej śmieciarki z układem dezynsekcji pojemników ” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Wybrano Wykonawcę :

DOBROWOLSKI Sp. z o.o.

ul.Obrońców Warszawy 26 A

67-400 Wschowa

Oferta otrzymała 100 pkt. w kryterium cena na 100 pkt. możliwych.

 

W imieniu Zamawiającego:

Prezes Zarządu

mgr inż. Sylwia Brzęczkowska

Kategorie: 2013r.Aktualności