Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Oznaczenie sprawy: DT/4/ZSP/2013

W imieniu Zamawiającego, firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie informuję, że w dniu 22 stycznia 2013 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego w trybie porównania cen o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na : „Dostawę sukcesywną Flokulantu Flopam EM 840 TRM na Oczyszczalnię Ścieków w Pobierowie” prowadzonego na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień.

 

W imieniu Zamawiającego:

Prezes Zarządu

mgr inż. Sylwia Brzęczkowska

Kategorie: Aktualności