Informuję, że dzień 24 grudnia 2012 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie, natomiast dzień 15 grudnia 2012 r. (sobota) jest dniem pracującym zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 27.11.2012 r. do Zarządzenia Prezesa Zarządu Wodociągi Rewal Sp. z o.o. nr 5/Z/2012 z dnia 09.03.2012r.

Kategorie: Aktualności