Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: DT/8/ZSP/2012

W imieniu Zamawiającego, firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie informuję, że w dniu 28 listopada 2012 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego w trybie przetargu pisemnego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 u Pzp na: „Zakup energii elektrycznej w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. dla obiektów eksploatowanych przez firmę Wodociągi Rewal Sp. z o.o w Pobierowie”, prowadzonego na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień.

W imieniu Zamawiającego:

Prezes Zarządu

mgr inż. Sylwia Brzęczkowska