ZARZĄDZENIE

NR 17/Z/2012 z dnia 05.09.2012 r.

PREZESA ZARZĄDU

firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o.

w sprawie realizacji Uchwały Rady Gminy Rewal Nr XX/157/12, z dnia 27 marca 2012 r.

§ 1

Prezes Zarządu niniejszym zarządzeniem wprowadza do stosowania ankietę mającą na celu ustalenie powierzchni z której odprowadzane są wody opadowe i roztopowe na terenie gminy Rewal.

§ 2

Integralną część zarządzenia stanowi załącznik nr 1 – druk ankiety

§ 3

Integralną część zarządzenia stanowi załącznik nr 2 – rozdzielnik

§ 4

Ankieta ma zostać wprowadzona do stosowania z dniem 19 października 2012 r.

 

Prezes Zarządu

data, podpis

 

Załączone dokumenty: