Firma Wodociągi Rewal Sp. z o.o. informuje o konieczności przeprowadzenia dalszych prac mających na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Rewal. W związku z powyższym spółka przystępuje do opracowania planu obrazującego harmonogram zadań w celu określenia ilości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej.

Niezbędnym do przygotowania prawidłowego planu jest zebranie informacji o wielkości powierzchni, z których odprowadzane są wody opadowe i roztopowe. Realizując postanowienia Uchwały Nr XX/157/12, Rady Gminy Rewal, z dnia 27 marca 2012 r. wnosimy o wypełnienie dostarczonej do Państwa ankiety i przekazanie jej do siedziby spółki.

Ustalenie powierzchni zlewnej wód opadowych z poszczególnych miejscowości gminy Rewal pozwoli na znalezienie optymalnego odbiornika tych wód oraz dobranie odpowiedniej średnicy instalacji kanalizacji deszczowej.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Biuro Obsługi Klienta pod nr telefonu 913864172 w godzinach od 0800-1500.

Kategorie: Aktualności