ZARZĄDZENIE
NR 5/Z/2012 z dnia 09.03.2012 r.
PREZESA ZARZĄDU
Wodociągi Rewal Sp. z o.o.

w sprawie określenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2012 roku w firmie Wodociągi Rewal Sp. z o.o. z siedzibą w Pobierowie
zarządzam co następuje:

§ 1

W roku 2012 dni wolne od pracy wyznaczam w następujących terminach   :

07, 14, 21, 28             –   stycznia                          07, 14, 21, 28         –        lipca

04, 11, 18, 25             –   lutego                              04, 11, 18, 25         –        sierpnia

03, 10, 17, 24, 31      –   marca                              01, 08, 15, 22 ,29   –       września

07, 14, 21, 28             –   kwietnia                          06, 13, 20, 27           –     października

04, 05, 12, 26             –   maja                               02, 03, 17, 24           –      listopada

02, 09, 16, 23, 30       – czerwca                            08, 15, 22, 24, 29    –         grudnia

 § 2

Zarządzenie obowiązuje od dnia 01 stycznia 2012r.

Prezes Zarządu

 data, podpis

Kategorie: Aktualności