Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/Z/2011 z dnia 31.01.2011 r.

Prezesa Zarządu spółki Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie.

 Zestawienie stawek opłat za usługi wykonane przez
Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie

 

Lp. Wyszczególnienie usługi Opłata netto [zł] Podatek VAT [zł] Opłata brutto [zł]
1 Wznowienie dostawy wody i odbioru ścieków po zamknięciu przyłącza 211,38 48,62 260,00
2 Czyszczenie i udrożnienie kanalizacji sanitarnej WUKO STAR ? 1 godz. 203,25 46,75 250,00
3 Czyszczenie i udrożnienie kanalizacji sanitarnej WUKO małe ? 1 godz. 178,86 41,14 220,00
4 Wypompowanie 1 beczki ścieków z bezodpływowego zbiornika 138,89 11,11 150,00
5 Praca beczkowozu ? 1 godz. 162,60 37,40 200,00
6 Wymiana wodomierza

– cena netto wodomierza wg ceny zakupu,

– koszt zakupu ? 10%,

– montaż 1 roboczogodzina

– dojazd w formie ryczałtu

—–

—–

—–

40,40

—–

—–

—–

9,29

—–

—–

—–

49,69

7 Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego 48,78 11,22 60,00
8 Odbiór techniczny przyłącza kanalizacyjnego 48,78 11,22 60,00
9 Za nie dojście do odbioru przyłącza ze względu na niewłaściwe wykonanie robót lub nienależyte przygotowanie do odbioru przyłącza wodociągowego 24,39 5,61 30,00
10 Za nie dojście do odbioru przyłącza ze względu na niewłaściwe wykonanie robót lub nienależyte przygotowanie do odbioru przyłącza kanalizacyjnego 24,39 5,61 30,00
11 Wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego 40,65 9,35 50,00
12 Wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego ? podlicznik 20,33 4,67 25,00
13 Wydanie warunków technicznych przyłącza kanalizacyjnego 40,65 9,35 50,00
14 Wydanie warunków technicznych przyłącza deszczowego 40,65 9,35 50,00
15 Za uzgodnienia projektów technicznych 40,65 9,35 50,00
16 Opłata dotycząca plomb:
– zdjęcie plomb na uzasadniony wniosek odbiorcy usług
– dojazd w formie ryczałtu
16,26

—–

3,74

—–

20,00

—–

– zdjęcie plomb bez powiadomienia dostawcy 243,90 56,10 300,00
17 Wydanie duplikatów dokumentów:
a) umów 8,13 1,87 10,00
b) badań wody na sieci wodociągowej

– mikrobiologicznych

– fizykochemicznych

16,26

16,26

3,74

3,74

20,00

20,00

c) innych dokumentów 4,07 0,94 5,00
18 Kserokopie dokumentów za 1 stronę 0,81 0,19 1,00

 

Usługę Wuko i Beczkowozu należy rozliczać:

  • za pierwszą rozpoczętą godzinę w pełnej wysokości stawki
  • za każdą rozpoczętą niepełną następną godzinę do 30 min: 50% stawki
  • za każdą rozpoczętą niepełną następną godzinę powyżej 30 min: 100% stawki

 

Cena 1 roboczogodziny: 40,40 zł netto + 23% VAT

 Cena za dojazd w formie ryczałtu: 49,50 zł netto + 23% VAT

Cena dojazdu poza teren gminy za 1 km: 3,30 zł netto + 23% VAT

 

Prezes Zarządu

 Bogdan Ryba

Kategorie: Aktualności