ZARZĄDZENIE

NR 1/Z/2011 z dnia 31.01.2011 r.

PREZESA ZARZĄDU  

Wodociągi Rewal Sp. z o.o.

 

w sprawie  wprowadzenia cennika opłat za usługi wykonywane przez Spółkę Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie

§ 1

Wprowadza się cennik opłat za usługi wykonywane przez Spółkę Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie ? załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 2

Integralną część zarządzenia stanowi rozdzielnik stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Nadzór nad przedmiotowym zarządzeniem sprawuję osobiście.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2011r.

Prezes Zarządu

Bogdan Ryba

Kategorie: Aktualności