Apel Zarządu Spółki Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w sprawie eksploatacji elementów sieci wodociągowej…

Zarząd Spółki Wodociągi Rewal Sp. z o.o.

mając na uwadze doświadczenia ubiegłej mroźnej zimy apeluje o skuteczne zabezpieczanie wodomierzy przed przemrożeniem. Ostatniej zimy, w wielu przypadkach ustalono, że wodomierze były nieprawidłowo zabezpieczone w wyniku czego zostały uszkodzone. Wymiana przemrożonego wodomierza przeprowadzana jest na koszt odbiorcy usług, tylko przez pracowników spółki, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w siedzibie spółki.Niedopuszczalna jest samodzielna wymiana wodomierza powodująca zerwanie plomb. Dodatkowo zarząd informuje o konieczności spuszczania wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektów, które są nieogrzewane i pozostawione bez opieki w okresie zimy. Pozwoli to uniknąć, odbiorcom naszych usług, awarii powodujących nieuzasadnione straty materialne. W przypadku, gdy opomiarowanie znajduje się wewnątrz budynku, optymalnym i zalecanym przez zarząd spółki rozwiązaniem jest jego przeniesienie do profesjonalnych studni wodomierzowych zawierających dwa zawory odcinające dopływ wody.

Załączam odwiedzającym gminę Rewal turystom życzenia udanego wypoczynku, a wszystkim obsługującym ruch turystyczny życzenia spokojnej i owocnej pracy.

Kategorie: Aktualności